Program


13:00 - 13:30
INAUGURACJA SYMPOZJUM

Otwarcie i powitanie zaproszonych gości:

 • Dr hab. Zoran STOJČEV - Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
 • Prof. Beata KOS - KUDŁA - Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Prof. Przemysław JAŁOWIECKI - Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. Andrzej KUŁAKOWSKI - Nestor Polskiej Chirurgii Onkologicznej
 • JE Wiktor SKWORC - Arcybiskup Katowicki
 • Gorica ATANASOVA GJOREVSKA - Charge d'Affaires Embassy of the Republic of Macedonia
 • Prof. Maciej MISIOŁEK - Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr Ireneusz RYSZKIEL - Dyrektor UCK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. Paweł LAMPE - Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Prof. Sergiusz NAWROCKI - Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. Grzegorz WALLNER - Konsultant Krajowy d/s Chirurgii Ogólnej
 • Prof. Edward TOWPIK - Redaktor Naczelny dwumiesięcznika "Nowotwory Journal of Oncology"
13:30 - 13:50
WYKŁAD INAUGURACYJNY im. PROFESORA ANDRZEJA KUŁAKOWSKIEGO
Prowadzący: Dr n.med. Andrzej CICHOCKI - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie; Prof. Edward TOWPIK - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
13:50 - 14:10
Wykład prezesa towarzystwa chirurgów polskich
Prowadzący: Prof. Paweł LAMPE - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Meandry chirurgii trzustki

14:10 - 14:30
PRZERWA NA KAWĘ
14:30 - 16:00
SESJA I: Skojarzone leczenie chorych na nowotwory neuroendokrynne
Prowadzący: Prof. Beata KOS-KUDŁA (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice), Prof. Andrea FRILLING (Hammersmith Hospital, London), Dr hab. Katarzyna KUŚNIERZ (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice), Dr med. Andrzej CICHOCKI (Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa)
14:30 - 15:00
Nowe zalecenia europejskie postępowania w nowotworach neuroendokrynnych
Prof. Beata KOS-KUDŁA (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
15:00 - 15:30
NET - place of surgery
Prof. Andrea FRILLING (Hammersmith Hospital, London)
15:30 - 16:00
Terapia radioizotopowa w nowotworach neuroendokrynnych
Prof. Barbara JARZĄB, Dr hab. n.med. Beata JURECKA - LUBIENIECKA (Centrum Onkologii - Instytut, Oddział w Gliwicach)
16:00 - 16:20
Wykład specjalny: Postępowanie w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)
Prowadzący: Prof. Grzegorz Wallner - (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
16:20 - 17:50
SESJA II: Skojarzone leczenie nowotworów głowy i szyi
Prowadzący: Prof. Maciej MISIOŁEK, Prof. Andrzej KAWECKI, Prof. Romuald Krajewski, Prof. Marek DEDECJUS (Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie)
16:20 - 16:50
Aktualne możliwości leczenia chorych na nowotwory głowy i szyi
Prof. Andrzej KAWECKI (Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie)
16:50 - 17:20
Leczenie chirurgiczne chorych na nowotwory głowy i szyi
Prof. Romuald KRAJEWSKI (Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie)
17:20 - 17:50
Nowe rekomendacje leczenia chorych na raka tarczycy
Dr Agnieszka CZARNIECKA (Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach)
14:30 - 17:50
SESJA SATELITARNA
SESJA III: Skojarzone leczenie chorych na raka piersi
Prowadzący: Prof. Tadeusz PIEŃKOWSKI (Radomskie Centrum Onkologii, Radom), Dr hab. Dawid MURAWA (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań), Prof. Barbara BOBEK - BILLEWICZ (Centrum Onkologii - Instytut, Oddział w Gliwicach), Dr Michał JARZĄB (Centrum Onkologii - Instytut, Oddział w Gliwicach)
14:30 - 15:30
Współpraca patologa i radiologa w diagnostyce raka piersi
Prof. Barbara BOBEK-BILLEWICZ, Dr Ewa CHMIELIK (Centrum Onkologii - Instytut, Oddział Gliwice), Dr hab. Maciej KAJOR, Dr Katarzyna STEINHOF-RADWAŃSKA, Dr Piotr POWĄZKA (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
15:30 - 15:50
Leczenie systemowe w raku piersi
Prof. Tadeusz PIEŃKOWSKI (Radomskie Centrum Onkologii, Radom)
15:50 - 16:10
Rola tele i brachyterapii w raku piersi
Dr Jarosław ŁYCZEK (Radomskie Centrum Onkologii, Radom)
16:10 - 16:40
Leczenie chirurgiczne chorych na raka piersi
Dr hab. Zoran STOJČEV (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
16:40 - 17:00
Chirurgia regeneracyjna
Dr Sławomir MAZUR, Prof. Zygmunt POJDA, Prof. Edward TOWPIK (Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie)
17:00 - 17:20
Biopsja węzła wartownika
Dr med. Andrzej LOREK (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
17:20 - 17:40
Czy chirurg potrzebuje badania śródoperacyjnego?
Dr Agata STANEK - WIDERA (Centrum Onkologii - Instytut Oddział Gliwice)
17:40 - 18:00
Wytyczne profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów operowanych w przebiegu choroby nowotworowej - wybrane sytuacje kliniczne
Prof. Tomasz URBANEK (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
20:00
KOLACJA
08:30 - 10:00
Sesja IV: Leczenie skojarzone chorych na raka przełyku
Prowadzący: Prof. Grzegorz WALLNER (Uniwersytet Medyczny, Lublin), Dr Zuzanna GUZEL-SZCZEPIÓRKOWSKA (Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie), Dr hab. Sławomir MROWIEC (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
08:30 - 09:00
Chirurgia raka przełyku
Prof. Grzegorz WALLNER (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
09:00 - 09:30
Chemioradioterapia w nowotworach przełyku
dr Zuzanna GUZEL-SZCZEPIÓRKOWSKA (Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie)
09:30 - 10:00
Rola żywienia pozajelitowego w nowotworach górnego odcinka przewodu
Dr n. med. Michał JANKOWSKI (Centrum Onkologii, Bydgoszcz)
10:00 - 10:20
PRZERWA NA KAWĘ
10:20 - 12:00
Sesja naukowa V: Leczenie skojarzone chorych na raka żołądka
Prowadzący: Prof. Wojciech POLKOWSKI (Uniwersytet Medyczny, Lublin), Prof. Wojciech KIELAN (Uniwersytet Medyczny, Wrocław), Dr hab. Zoran STOJČEV (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
10:20 - 10:40
Chirurgia raka żołądka
Dr hab. Zoran STOJČEV (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
10:40 - 11:00
Chirurgia raka połączenia przełykowo - żołądkowego
Prof. Wojciech KIELAN (Uniwersytet Medyczny, Wrocław)
11:00 - 11:20
Przedoperacyjna radiochemioterapia w raku żołądka
Prof. Jerzy WYDMAŃSKI (Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach)
11:20 - 11:40
Pooperacyjna radiochemioterapia
Dr Zuzanna GUZEL-SZCZEPIÓRKOWSKA (Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie)
11:40 - 12:00
Leczenie przerzutów otrzewnowych raka żołądka
Prof. Wojciech POLKOWSKI (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
12:00 - 13:30
Przerwa na obiad
13:30 - 15:20
SESJA VI: Leczenie skojarzone raka trzustki
Prowadzący: Prof. Nagy HABIB (Hammersmith Hospital, London), Prof. Paweł LAMPE, Prof. Sergiusz NAWROCKI, Dr hab. Sławomir MROWIEC (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
13:30 - 14:00
Surgery of pancreas
Prof. Nagy HABIB (Hammersmith Hospital, London),
14:00 - 14:20
Radioterapia stereotaktyczna w skojarzonym leczeniu chorych na raka trzustki
Prof. Sergiusz NAWROCKI (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
14:20 - 14:40
Chemioterapia w raku trzustki
Dr Michał PIĄTEK (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
14:40 - 15:00
Re - pancreatic resection for Cancer
Prof. Jan Henrik STORKHOLM (Department of HPB Surgery and Liver Transplantation, Copenhagen)
15:00 - 15:20
Centralizacja leczenia raka trzustki w Polsce - czy jest to możliwe?
Dr hab. Sławomir MROWIEC (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
15:20 - 15:40
Przerwa na kawę
15:40 - 17:45
SESJA VII: Rectal cancer unit - SESJA EKSPERTÓW
Prowadzący: Prof. Krzysztof BUJKO (Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa), Prof. Tomasz BANASIEWICZ (Uniwersytet Medyczny, Poznań), Prof. Adam DZIKI (Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Łódź), Prof. Marek KUDŁA, Dr hab. Zbigniew LORENC, Dr hab. Sławomir MROWIEC (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice), Prof. Piotr RICHTER (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Prof. Andrzej STELMACH (Centrum Onkologii, Kraków), Dr hab. Zoran STOJČEV (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice), Prof. Andrzej RUTKOWSKI (Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa), Prof. Marek SZCZEPKOWSKI, Prof. Wojciech ZEGARSKI, Prof. Wiesław TARNOWSKI, Prof. Marek Bębenek (Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)
15:40 - 16:00
Radioterapia wskazania - nowe wytyczne
Prof. Krzysztof BUJKO
16:00 - 16:15
Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego
Prof. Adam DZIKI
16:15 - 16:30
Profilaktyka nieszczelności zespolenia rektalnego. Co chirurg może zrobić?
Prof. Marek SZCZEPKOWSKI (Szpital Bielański, Warszawa)
16:30 - 16:45
Onkologiczne konsekwencje nieszczelności zespoleń
Prof. Tomasz BANASIEWICZ (Uniwersytet Medyczny Poznań)
16:45 - 17:00
Zaawansowany rak odbytnicy - diagnostyka i leczenie
Prof. Tomasz BANASIEWICZ (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
17:00 - 17:15
Endometrioza jako problem ginekologiczno - chirurgiczny
Prof. Marek KUDŁA (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
17:15 - 17:30
Powikłania urologiczne w chirurgii w miednicy mniejszej
Prof. Andrzej STELMACH (Centrum Onkologii, Kraków)
17:30 - 17:45
DYSKUSJA
17:45
ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.